home bouwwerken kroniek personeel overzicht materieel dienstregelingen internationaal verkeer sporenplannen fotocollecties links contact

Tegenwoordig zijn de meeste stations onbemand, maar ten tijde van de NBDS was er veel meer personeel nodig. Zo was, met name op de kleinere stations, alles handwerk: van het bedienen van de seinen en wissels tot het laden en lossen van goederen en het verkopen van kaartjes; bij elke drukkere overweg was continu een wachter aanwezig om de spoorbomen neer te laten; en op de treinen was om de paar wagons een remmer aanwezig om de remmen te bedienen als de trein moest stoppen.

Op deze pagina een beschrijving van de directie van de NBDS, en een niet-complete kroniek van het personeel dat aan de lijn gewerkt heeft.

Directie

De concessie voor de spoorlijn werd aangevraagd op 29 april 1867(36, p47) door de heer W. H. van Meukeren (notaris te Rotterdam) en mr. A. H. Verster (rechter te Boxtel). Deze concessie was voor Boxtel - Gennep - Cleve, met een zijtak naar Wesel. De minister van Oorlog weigerde deze concessie om strategische redenen: Wesel had het grootste garnizoen in Pruisen, en door de combinatie van een brug over de Maas bij Gennep en een doorsnijding van de ontoegankelijke Peel zou een leger snel midden in Noord-Brabant staan. Het Tweede-Kamerlid H.C.F. Kerstens, afgevaardigde voor het kiesdistrict Boxmeer, hield op op 7 december 1868 een betoog in de Tweede Kamer, waarin hij de belangen van de lijn schetste, en erop aandrong een oplossing voor de militaire bezwaren te zoeken. Een paar weken daarna wist L.J.B jonkheer van Sasse van Ysselt, de Boxmeerse afgevaardigde, in de Eerste Kamer de regering ervan te overtuigen de strategische bezwaren uit de weg te ruimen(36, p51). De concessie werd toegewezen op 16 januari 1869(37, e26-1-1869); er moest een mijnkamer in de Maasbrug worden aangebracht, en f250.000 voor fortificaties betaald worden.

Mr. Verster werd benoemd tot kantonrechter te Tilburg en verdween uit de onderneming. Van Meukeren nodigde verscheidene belangrijke geïnteresseerden uit bij hem thuis op 22 januari 1869, en het Comité van den Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg werd opgericht. Van Meukeren werd voorzitter, notaris J. van Stipriaan Luiscius uit Vlaardingen secretaris, en leden R. baron van Monschaw uit Goch en Ch. J. Appleby, Brits ingenieur en fabrikant. In een volgende vergadering, op 12 februari, trad de heer Kerstens toe tot het comité (het Tweede Kamerlid dat de lijn zo vurig verdedigd had). (36, p51).

Op 28 mei 1869 werd de maatschappij Naamloze Vennootschap Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij opgericht. Buiten de leden van het comité waren de heren Bloemers, notaris te Gennep, en Kempkes, burgemeester van Goch, aanwezig. De directie bestond uit:

presidentWillem Hendrik van Meukeren, notaris te Rotterdam
vice-presidentHyacinthus Constantinus Fredericus Kerstens, notaris te Mill
secretarisJan van Stipriaan Luiscius, notaris te Vlaardingen
Maria Frans Rudolph Joseph Willem Hubert Ludwig Philip Apolina Baron von Monschaw, Goch
Charles James Appleby, ingenieur en fabrikant te Londen
Johannes van den Boogaard, wethouder te Gennep
Er werden 8 commissarissen aangesteld, waaronder James Matthias, die betrokken was bij de onderhandelingen met Britse banken en firma's die betokken zouden worden bij de aanleg(36, p56).

J.M. Voorhoeve, 1911.

In 1871 had de NBDS grote problemen: de Engelse aannemer Sharpe was nog nauwelijks begonnen met werkzaamheden en was de wacht aangezegd, wat deze niet accepteerde, met kostbare juridische procedures tot gevolg. Een consortium van Rotterdamse, Utrechtse en Dordrechtse banken was bereid om schulden over te nemen, maar eiste dat een lid van de bankiersfamilie Voorhoeve in dienst van de maatschappij zou komen; deze zevenentwintigjarige J.M. Voorhoeve kwam op 1 oktober 1871 in dienst, en werd benoemd tot secretaris op 18 december. Jan van Stipriaan Luiscius verdween uit de directie(36, p65).

In 1873 kreeg Van Meukeren het moeilijk: bij een nieuwe financieringsronde bedong een bank dat de directie gereorganiseerd moest worden, en dit liep uit op een conflict met de voorzitter van de raad van commissarissen, Hoijtema. Toen op 2 juli 1873 de eerste trein vanuit Schijndel naar Boxtel het station van Boxtel niet binnen mocht rijden, ondanks een overeenkomst met de SS, werd Van Meukeren waarschijnlijk afgezet door de raad van commissarissen als president-directeur. Hij kreeg een afkoopsom mee en werd op 10 juli vervangen door Kerstens. Verder vertrok in 1873 baron Von Monschaw als bezuiniging, Kerstens overleed plotseling op 28 april 1886(36, p70).

Op 30 november 1911 vierde president-directeur Voorhoeve zijn 40-jarig ambsjubileum(17, e28-09-1911).

Personeelskroniek

1873
Peter Bus begint als wachter op wachtpost 39(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
1873
Josephus Antonius Verbueken begint als wachter op station Uden (woont op Raam 194)(2)
station Uden
april 1873
Brandes (stationschef) wordt overgeplaatst van Soesterberg naar station Gennep (op voorspraak van Prins Hendrik)(3, e19-4-1873)
station Gennep
30 april 1875
Eduard Brandes werkt als stationschef op station Uden (speech bij eerstesteenlegging synagoge)(4, e14-5-1875)
station Uden
8 december 1876
Eduard Brandes Sz. werkt als stationschef op station Uden (houdt collecte voor Israëlisch gezin)(5, e8-12-1876)
station Uden
januari 1877
W. Albach (chef de bureau) wordt overgeplaatst van Nieuweschans naar station Gennep als stationschef en douane-agent (bedankte voor zijn benoeming; overgeplaatst naar centraal bureau SS)(6, e13-1-1877)
station Gennep
26 januari 1877
Eduard Brandes werkt als stationschef op station Uden (houdt collecte voor Joods onderwijs)(4, e26-1-1877)
station Uden
januari 1881
W. C. Pos (tweede klerk (SS)) wordt overgeplaatst van station Boxtel naar Oudenbosch als stationschef (SS)(7, e20-1-1881)
station Boxtel
1886
J. F. Reeser (exploitatie-inspecteur) verlaat de NBDS (eervol ontslag)(8, e1-6-1886)
februari 1886
Montagne (stationschef) wordt overgeplaatst van station Gennep naar de NBDS als exploitatie-inspecteur(7, e11-2-1886)
station Gennep
november 1886
Jac. Van den Boogaard (agent) wordt overgeplaatst van station Boxtel naar station Gennep als stationschef(7, e4-11-1886)
station Boxtel - station Gennep
november 1886
J. W. Derks (expediteur) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Boxtel als agent(7, e4-11-1886)
station Gennep - station Boxtel
maart 1887
Thunnissen werkt als stationschef op station Mill (betrapt regelmatig terugkerende dief die met een valse sleutel eten uit zakken stal)(9, e31-3-1887)
station Mill
1888
Peter Bus (wachter) verlaat wachtpost 39 (schoonvader van J. Bus)(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
1888
J. Bus begint als wachter op wachtpost 39 (schoonzoon van Peter Bus)(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
1890
Wilhelm Seiler werkt als stationschef op station Uden (was in totaal 19 jaar stationschef van Uden; onbekend van wanneer tot wanneer)(10, e6-2-1904)
station Uden
mei 1892
Meering (stationschef) wordt overgeplaatst van station Schijndel naar Transvaal(8, e6-5-1892)
station Schijndel
mei 1892
G. Vos (onderstationschef) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Schijndel als stationschef(8, e6-5-1892)
station Gennep - station Schijndel
november 1893
M.J.A. de Greck (stationschef) verlaat station Boxtel (overleden)(7, e9-11-1893)
station Boxtel
augustus 1894
G. Vos (stationschef) wordt overgeplaatst van station Schijndel naar Transvaal(8, e31-8-1894)
station Schijndel
november 1896
H. Tünnissen (stationschef) wordt overgeplaatst van station Veghel naar veghel Haven(7, e22-11-1896)
station Veghel - veghel Haven
november 1896
G. Vos (stationschef) wordt overgeplaatst van station Schijndel naar station Veghel(7, e22-11-1896)
station Schijndel - station Veghel
november 1896
H. Wonders (klerk) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Schijndel als stationschef(7, e22-11-1896)
station Gennep - station Schijndel
november 1896
P. Sibinga verandert van functie op station Gennep: naar onderstationschef (7, e22-11-1896)
station Gennep
23 januari 1898
H. A. J. werkt als conducteur op station Boxtel (voor de rechter gebracht voor diefstal twee kanaries)(11, e23-1-1898)
station Boxtel
september 1898
Th. Willems werkt als machinist op station Gennep (eere-medaille der orde van Oranje-Nassau in brons)(8, e2-9-1898)
station Gennep
september 1898
D. Wevers werkt als machinist op station Gennep (eere-medaille Oranje-Nassau in brons)(8, e2-9-1898)
station Gennep
september 1898
Th. Derks werkt als brugwachter op maasbrug (eere-medaille Oranje-Nassau in brons)(8, e2-9-1898)
maasbrug
1900
Josephus Antonius Verbueken werkt als wachter op wachtpost 26(2)
wachtpost 26
oktober 1900
V. van den Bosch werkt als chef van exploitatie van de NBDS (officier Oranje-Nassau)(12, e3-10-1900)
augustus 1901
G. J. Koop begint als op station Mill (verlaat lagere school)(13, e27-06-1941)
station Mill
16 oktober 1901
J. Pool (ambtenaar) wordt overgeplaatst van station Gennep naar Holland-Amerika-Lijn Rotterdam(9, e4-10-1901)
station Gennep
november 1902
Josephus Antonius Verbueken (wachter) verlaat wachtpost 26 (verhuist naar Helmond; waarschijnlijk met pensioen (69 jaar). Overleden in 1916.)(2)
wachtpost 26
1 april 1903
G. J. Koop werkt op station Mill (komt in vaste dienst)(13, e27-06-1941)
station Mill
1 augustus 1903
J. H. A. Petersen werkt als stationschef op station Boxtel (30 jaar in dienst SS)(7, e30-7-1903)
station Boxtel
30 augustus 1903
Gertrudis de Greef werkt als overwegwachteres op wachtpost 49 (eere-medaille Oranje-Nassau in brons)(14, e30-8-1903)
wachtpost 49
4 september 1903
H. A. C. werkt als assistent-stationschef op station Boxtel (voor de rechter wegens door onoplettendheid veroorzaken van een spoorwegongeluk)(15, e3-10-1903)
station Boxtel
3 november 1903
L. van Mierlo werkt als beambte op wachtpost 13 (kan niet lopen; zijn vrouw voert zijn taak uit, maar komt om in een ongeval)(16, e7-11-1903)
wachtpost 13
26 januari 1904
Adrianus van de Ven werkt als stations-assistent op station Veghel (breekt in op station Veghel en steelt f40)(11, e8-4-1904)
station Veghel
27 januari 1904
C. W. Peters werkt als beambte op station Veghel(11, e8-4-1904)
station Veghel
27 januari 1904
P. Toonen werkt als assistent-stationschef op station Veghel(11, e8-4-1904)
station Veghel
3 februari 1904
Wilhelm Seiler (stationschef) verlaat station Veghel (vermoord door voormalig stations-assistent)(11, e8-4-1904)
station Veghel
26 maart 1904
P. van Oosterhout werkt als arbeider-remmer (SS) op station Boxtel (geïnterviewd over werkomstandigheden)(11, e26-3-1904)
station Boxtel
20 juni 1905
H. Smulders (ploegbaas) verlaat station Schijndel (gaat zijn vrouw vertellen dat zijn moeder overleden is maar wordt overreden door een trein)(7, e25-6-1905)
station Schijndel
20 juni 1905
Mw. Smulders werkt als wachteres op wachtpost 8 (echtgenoot komt haar vertellen dat zijn moeder is overleden en wordt overreden door een trein)(7, e25-6-1905)
wachtpost 8
1 januari 1907
G. J. Koop verandert van functie op station Mill: naar bureaubeambte (13, e27-06-1941)
station Mill
augustus 1908
jhr. E. J. V. M. de Kuyper werkt als chef der contrôle van de NBDS (ridder Oranje-Nassau)(14, e30-8-1909)
25 november 1908
De Greeff werkt als wachteres op wachtpost 49 (bijnaam Trui Wout)(16, e25-11-1908)
wachtpost 49
januari 1909
Luijpers werkt als conducteur op station Boxtel (eervolle vermelding en gratificatie wegens betoonde eerlijkheid)(17, e19-01-1909)
station Boxtel
januari 1909
A. Bernards werkt als conducteur op station Gennep (eervolle vermelding op voorspraak reizigers)(17, e19-01-1909)
station Gennep
18 maart 1909
van Dinther werkt als locomotiefbankwerker van Gennep (linkerhand komt tussen machine, twee vingers afgeknepen)(17, e20-03-1909)
mei 1909
v. d. Meiden werkt als ingenieur op station Gennep (benoemd tot officier Oranje-Nassau)(8, e3-5-1909)
station Gennep
1 mei 1909
Bloemers werkt als stationschef op station Gennep (zoontje valt uit trein tussen Haps en Mill; ongedeerd)(18, e5-5-1909)
station Gennep
3 mei 1909
A. R. W. C. Schmidt werkt als stationschef op station Haps (eeremedaille der orde van Oranje-Nassau in goud toegekend)(8, e3-5-1909)
station Haps
2 augustus 1909
H. Wonders werkt als ambtenaar der Controle van Gennep (25-jarig dienstjubileum)(17, e03-08-1909)
27 augustus 1909
J. Janssen werkt als stationschef 3e klasse op halte Liempde / wachtpost 4 (eere-medaille in zilver orde Oranje-Nassau toegekend)(19, e4-9-1909)
halte Liempde / wachtpost 4
31 augustus 1909
F. J. Verloop werkt als chef van tractie en materieel op station Gennep (ridder Oranje-Nassau)(8, e31-8-1909)
station Gennep
15 oktober 1909
A. Wassink (eerste klerk) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Schijndel als stationschef(20, e30-10-1909)
station Gennep - station Schijndel
20 mei 1910
J. Kempkens (wisselwachter-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Mill naar wachtpost 26 (tijdelijk tbv bediening seinpost tbv aanleg dubbelspoor Mill - Oeffelt)(16, e25-5-1910)
station Mill - wachtpost 26
1 augustus 1910
G. J. Koop verandert van functie op station Mill: van bureaubeambte naar 2e klerk (13, e27-06-1941)
station Mill
26 oktober 1910
Wieteler werkt als magazijnknecht op station Gennep (25-jarig dienstjubileum)(17, e22-10-1910)
station Gennep
15 januari 1911
heer Wonders werkt als wagencontroleur op station Gennep (40-jarig dienstjubileum)(17, e19-01-1911)
station Gennep
1 februari 1911
Boumans (treinbeambte) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Veghel(17, e19-01-1911)
station Gennep - station Veghel
1 februari 1911
Rietveld (treinbeambte) wordt overgeplaatst van station Veghel naar station Boxtel(17, e19-01-1911)
station Veghel - station Boxtel
1 februari 1911
heer Piron begint als remmer op station Gennep(17, e19-01-1911)
station Gennep
10 februari 1911
J. Sonnenberg (ambtenaar) wordt overgeplaatst van station Mill naar station Veghel(1, e11-2-1911)
station Mill - station Veghel
10 februari 1911
J. Kempkens (wisselwachter-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Mill naar station Uden (zijn vrouw wordt wisselwachteres op wachtpost 25)(1, e11-2-1911)
station Mill - station Uden
10 februari 1911
de vrouw van J. Kempkens begint als wisselwachteres op wachtpost 25 (J. Kempkens werd overgeplaatst naar station Uden)(1, e11-2-1911)
wachtpost 25
10 februari 1911
Th. Koolen (klerk) wordt overgeplaatst van station Veghel naar station Mill(1, e11-2-1911)
station Veghel - station Mill
10 februari 1911
J. Vinkenberg (wisselwachter) wordt overgeplaatst van station Uden naar station Mill(1, e11-2-1911)
station Uden - station Mill
31 augustus 1911
G. Vos werkt als stationschef op station Uden (eeremedaille der Orde van Oranje-Nassau)(19, e1-9-1911)
station Uden
30 september 1911
J. M. Voorhoeve werkt als president-directeur van Gennep (40-jarig ambtsjubileum)(17, e28-09-1911)
1 oktober 1911
H. Höcker (ambtenaar handelszaken) wordt overgeplaatst van hoofdkantoor NBDS naar Roheisenverbandgesellschaft Essen als klerk(17, e23-09-1911)
januari 1912
heer Slaterus verandert van functie op NBDS: van ambtenaar naar kommies afdeling Comptabiliteit (17, e16-01-1912)
16 november 1912
L. v. d. Kroef werkt als ambtenaar op station Oeffelt(16, e16-11-1912)
station Oeffelt
12 november 1913
Adolf Schmidt werkt als stationschef op station Haps (40 jaar in dienst NBDS)(21, e13-11-1913)
station Haps
1 april 1914
R. A. Schmidt (stationschef) verlaat station Haps (gepensioneerd met 71 jaar; eerste die van pensioenfonds NBDS gebruikmaakt; 40 jaar in dienst NBDS)(11, e9-3-1914)
station Haps
1 april 1914
Ph. Schipholt (stationsassistent) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Haps als stationschef(11, e9-3-1914)
station Gennep - station Haps
1 april 1914
heer van Riet verandert van functie op Gennep: van ambtenaar der afdeling tractie (op zijn verzoek eervol ontslag)(17, e10-03-1917)
1 oktober 1914
G. J. Koop verandert van functie op station Mill: van 2e klerk naar stationschef 2e klasse (13, e27-06-1941)
station Mill
januari 1915
G. de Jong begint als op station Boxtel(22, e05-03-1964)
station Boxtel
24 april 1915
B. G. Bloemers werkt als stationschef op station Gennep (voor de rechter ivm smokkelen wagenlading leer; vrijgesproken(23, e15-10-1915))(3, e9-10-1915)
station Gennep
juni 1915
P. Jacobs begint als klerk op station Mill(24, e26-6-1915)
station Mill
5 juli 1915
G. Voss werkt als stationschef 1e klasse op station Uden (40 jaar in dienst NBDS)(14, e6-7-1915)
station Uden
5 juli 1915
Peters werkt als stationschef op station Oeffelt (brengt namens personeel huldeblijk aan jubilerende G. Voss, stationschef Uden)(14, e6-7-1915)
station Oeffelt
1916
J. L. Vereijken begint als klerk op station Veghel(25, e14-02-1961)
station Veghel
16 augustus 1916
W. van Dinthen werkt als bankwerker Centrale Werkplaats van Gennep (40-jarig ambtsjubileum)(17, e19-08-1916)
november 1917
Lambert J. werkt als stationschef op halte Eerde / wachtpost 12 (voor de rechter ivm smokkel 900kg garen)(11, e15-11-1917)
halte Eerde / wachtpost 12
november 1917
Johannes v. L. werkt als wisselwachter op halte Eerde / wachtpost 12 (voor de rechter ivm smokkel 900kg garen)(11, e15-11-1917)
halte Eerde / wachtpost 12
1918
J. F. van Druten (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Veghel naar station Gennep(14, e27-12-1932)
station Veghel - station Gennep
1918
v. Bergen begint als ? op station Gennep(3, e7-12-1943)
station Gennep
1 maart 1918
A. Janssen (stationschef) verlaat halte Liempde / wachtpost 4 (pensioen)(7, e14-2-1918)
halte Liempde / wachtpost 4
15 juni 1918
F. v. d. Dijck werkt als archivaris op station Gennep (bestuurslid herstellingsoord voor spoorwegpersoneel)(11, e15-6-1918)
station Gennep
1 juni 1919
G. J. Koop verandert van functie op station Mill: van stationschef 2e klasse naar stationschef 3e klasse (overname exploitatie door SS)(13, e27-06-1941)
station Mill
1 november 1919
P. Haagman verandert van functie op station Gennep: van machinist naar opzichter-machinist (10, e3-10-1919)
station Gennep
1920
M. Bezemer begint als loopjongen op station Gennep (laatste loopjongen te Gennep, laatste stationschef te Geleen-Oost bij pensionering)(26, e25-4-1966)
station Gennep
19 februari 1920
J. Rooijackers werkt op station Oeffelt(1, e7-2-1920)
station Oeffelt
1 oktober 1920
G. J. Koop (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Mill naar Lutterade (uiteindelijk hoofdstationschef Roosendaal)(13, e27-06-1941)
station Mill
1921
Th. Schipholt (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Haps naar station Uden(27, e1-4-1940)
station Haps - station Uden
18 februari 1921
Alb. Janssen begint als tewerkgesteld op halte Kruispunt Beugen(1, e19-2-1921)
halte Kruispunt Beugen
december 1921
B. Haerkens (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van Nijmegen naar halte Kruispunt Beugen(28, e3-12-1921)
halte Kruispunt Beugen
18 maart 1922
J. van Beuningen werkt als arbeider-rangeerder op halte Kruispunt Beugen (betrokken bij ongeval)(28, e25-3-1922)
halte Kruispunt Beugen
6 oktober 1922
J. van der Werf werkt als stationschef op halte Eerde / wachtpost 12 (40 jaar in dienst bij de SS)(26, e3-10-1922)
halte Eerde / wachtpost 12
mei 1923
Jacobus Langen (spoorwegbeambte) verlaat station Oeffelt (op wachtgeld gesteld)(28, e5-5-1923)
station Oeffelt
28 mei 1923
G. Huijbers (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van Sliedrecht naar halte Kruispunt Beugen(28, e2-6-1923)
halte Kruispunt Beugen
1924
J. Bus (wachter) verlaat wachtpost 39 (vader van G. Bus)(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
1924
G. Bus begint als wachter op wachtpost 39 (zoon van J. Bus)(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
januari 1924
J. J. Staleman verandert van functie op station Gennep: van werktuigkundige naar hoofdwerktuigkundige (11, e28-1-1924)
station Gennep
april 1924
J. L. Vereyken verandert van functie op station Veghel: van klerk naar commies (bracht het uiteindelijk tot hoofdstationschef van Groningen)(29, e12-4-1924)
station Veghel
april 1924
G. de Jong () verlaat station Boxtel (woont later in Rotterdam)(22, e05-03-1964)
station Boxtel
november 1924
K. Verver (stationschef) wordt overgeplaatst van Oirlo-Castenraij naar station Haps(28, e16-11-1924)
station Haps
15 november 1924
A. Aben (arbeider) wordt overgeplaatst van station Oeffelt naar Echteld(28, e16-11-1924)
station Oeffelt
10 januari 1925
J. Oosterveld (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Boxtel(28, e17-1-1925)
halte Kruispunt Beugen - station Boxtel
2 augustus 1925
A. Dings (assistent) wordt overgeplaatst van Valburg naar halte Kruispunt Beugen(1, e1-8-1925)
halte Kruispunt Beugen
2 augustus 1925
J. Stork (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Brummen(28, e1-8-1925)
halte Kruispunt Beugen
8 oktober 1925
H. G. Peters (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Oss(28, e17-10-1925)
halte Kruispunt Beugen
8 oktober 1925
P. Janssen (assistent) wordt overgeplaatst van Baexem naar halte Kruispunt Beugen(28, e17-10-1925)
halte Kruispunt Beugen
8 november 1925
E.J. van Berg (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Mill naar Renkum (na vier jaar in Mill te hebben gewerkt)(16, e4-11-1925)
station Mill
1 december 1925
J. Schaap (commies) wordt overgeplaatst van station Uden naar Maastricht(16, e4-11-1925)
station Uden
1926
Th. Schipholt (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Uden naar Horst-Sevenum(27, e1-4-1940)
station Uden
18 januari 1926
Th. Rovers (stationsbeambte) wordt overgeplaatst van station Oeffelt naar Sambeek(1, e20-1-1926)
station Oeffelt
18 januari 1926
H. C. Jansen (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Mill(1, e20-1-1926)
halte Kruispunt Beugen - station Mill
augustus 1926
M. Schaap (wisselwachter) wordt overgeplaatst van wachtpost 46 naar station Gennep (in verband met bezuinigingsmaatregelen)(28, e4-12-1926)
wachtpost 46 - station Gennep
23 augustus 1926
J. Vermeer (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Valburg naar halte Kruispunt Beugen(28, e28-8-1926)
halte Kruispunt Beugen
20 januari 1927
Jansen (stationschef) wordt overgeplaatst van Scheemda naar station Mill(10, e20-1-1927)
station Mill
februari 1927
F. Jansen (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Mill naar Bovenkarspel Grootebroek als stationschef 2e klasse(29, e4-2-1927)
station Mill
mei 1927
G. J. Hornstra (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Veghel naar station Gennep(29, e12-5-1927)
station Veghel - station Gennep
mei 1927
J. H. Loep (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van Dinxperlo naar station Veghel(19, e28-5-1927)
station Veghel
mei 1927
A. F. van Oosterum (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Gennep naar Nijmegen als onderstationschef 2e klasse(19, e28-5-1927)
station Gennep
21 mei 1927
J. Vermeer (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Oosterbeek(28, e21-5-1927)
halte Kruispunt Beugen
22 mei 1927
J. Zijlstra (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Heerlen naar halte Kruispunt Beugen(28, e28-5-1927)
halte Kruispunt Beugen
29 mei 1927
A. Dings (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Oss(28, e28-5-1927)
halte Kruispunt Beugen
14 februari 1928
R. Dantuma werkt als stationschef op station Uden (25 jaar in dienst SS)(23, e14-2-1928)
station Uden
april 1928
M. Teunissen (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van station Haps naar halte Kruispunt Beugen(1, e21-4-1928)
station Haps - halte Kruispunt Beugen
oktober 1928
F. W. Dorn verandert van functie op station Gennep: van verantw. machinist naar assistent-werkmeester 1e klasse (29, e25-10-1928)
station Gennep
15 december 1928
A. Aben (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van Rotterdam naar halte Kruispunt Beugen(28, e4-8-1928)
halte Kruispunt Beugen
1929
Th. J. L. Koolen (stationschef) verlaat station Uden (ontslagen wegens verduistering gelden)(14, e31-5-1935)
station Uden
1 maart 1929
A. C. Hak (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van legerplaats Oldenbroek naar station Oeffelt(28, e9-3-1929)
station Oeffelt
mei 1929
T. J. Kuipers (commies) wordt overgeplaatst van Winschoten naar station Veghel als stationschef 3e klasse(19, e10-5-1929)
station Veghel
mei 1929
J. H. Loep (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Veghel naar Aalsmeer als stationschef 2e klasse(19, e10-5-1929)
station Veghel
juli 1929
J. van Haalem (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Bergen op Zoom(1, e17-7-1929)
halte Kruispunt Beugen
augustus 1929
H. Willemse (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Almelo naar halte Kruispunt Beugen(1, e14-8-1929)
halte Kruispunt Beugen
november 1929
J. Rooijackers/Raaijmakers (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Oss(28, e23-11-1929)
halte Kruispunt Beugen
december 1929
G. van Titselaer (assistent) wordt overgeplaatst van station Uden naar halte Kruispunt Beugen(1, e7-12-1929)
station Uden - halte Kruispunt Beugen
januari 1930
J. v. d. Grindt (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Drunen-Heusden naar halte Kruispunt Beugen(1, e18-1-1930)
halte Kruispunt Beugen
juni 1930
W. W. Looys (commies) wordt overgeplaatst van Roosendaal naar station Veghel(29, e12-6-1930)
station Veghel
oktober 1930
J. Vercruijsen werkt als stationschef op station Oeffelt (25-jarig ambtsjubileum)(1, e8-10-1930)
station Oeffelt
13 november 1930
J. van Beverlo (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Barendrecht naar halte Kruispunt Beugen(28, e22-11-1930)
halte Kruispunt Beugen
15 november 1930
P. v. d. Griend (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Gennep(28, e8-11-1930)
halte Kruispunt Beugen - station Gennep
1931
G. Bus (wachter) wordt overgeplaatst van wachtpost 39 naar Didam als ploegbaas(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
27 maart 1931
J. Voets werkt als arbeider-remmer op station Boxtel (betrokken bij ongeval te Oeffelt)(1, e1-4-1931)
station Boxtel
1932
al het werkplaatspersoneel () verlaat station Gennep(27, e24-8-1932)
station Gennep
19 maart 1933
G. Bouten (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Stroe naar halte Kruispunt Beugen(1, e25-3-1933)
halte Kruispunt Beugen
19 maart 1933
J. Heuvelmans (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Eygelshoven(1, e11-3-1933)
halte Kruispunt Beugen
1 juli 1933
R. Zijlstra (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Schagen(1, e24-6-1933)
halte Kruispunt Beugen
september 1933
van Loon (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Beugen-Rijkevoort naar station Uden (in verband met opheffing station)(28, e16-9-1933)
station Uden
13 november 1933
J. Klunders (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van station Nijeveen naar halte Kruispunt Beugen(1, e18-11-1933)
halte Kruispunt Beugen
5 augustus 1934
J. Geeraerds (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Wijlre-Gulpen(1, e28-7-1934)
halte Kruispunt Beugen
30 september 1934
J. Lammers (stationschef) wordt overgeplaatst van station Haps naar Nieuwstadt(27, e23-8-1934)
station Haps
1935
W. A. Terhaag werkt als stationschef op station Schijndel (jaar is ruime schatting)(27, e13-8-1942)
station Schijndel
1 mei 1935
J. de Kunder (stationschef) wordt overgeplaatst van Haelen naar halte Kruispunt Beugen(28, e4-5-1935)
halte Kruispunt Beugen
1 mei 1935
H. G. J. Wonders (opzichter 2e klasse) verlaat station Gennep (eervol ontslagen met wachtgeld)(23, e3-5-1935)
station Gennep
januari 1936
Balder (beambte) wordt overgeplaatst van Twisk naar station Oeffelt als stationschef (protestant; wil dochtertje op openbare school (in Boxmeer of Gennep) en gemeente Oeffelt wil dat niet betalen)(30, e24-7-1937)
station Oeffelt
15 december 1936
Tops (stationschef) wordt overgeplaatst van station Uden naar Beek(26, e7-12-1936)
station Uden
2 mei 1937
Th. G. Jegerings (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Heerlen naar halte Kruispunt Beugen(28, e8-5-1937)
halte Kruispunt Beugen
2 mei 1937
L. J. Daatselaar (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Rhenen(1, e24-4-1937)
halte Kruispunt Beugen
18 juli 1937
N. S. Hendriks (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Sittard(28, e10-7-1937)
halte Kruispunt Beugen
18 juli 1937
J. Grens (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Cuijk naar halte Kruispunt Beugen(1, e10-7-1937)
halte Kruispunt Beugen
26 september 1937
J. Barten (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Sittard(1, e22-9-1937)
halte Kruispunt Beugen
januari 1938
S. Slort (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van Cuijk naar station Gennep als stationschef 2e klasse (zou eerst overgplaatst worden naar Eijsden)(11, e8-1-1938)
station Gennep
1 januari 1938
G. Hornstra (stationschef) verlaat station Gennep (met pensioen)(26, e19-11-1937)
station Gennep
25 januari 1938
P. A. van Hooff (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Zaandam naar halte Kruispunt Beugen(1, e29-7-1938)
halte Kruispunt Beugen
22 mei 1938
J. Vos (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Amsterdam naar halte Kruispunt Beugen(1, e20-5-1938)
halte Kruispunt Beugen
22 mei 1938
J. Seroo (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Valburg(1, e17-5-1938)
halte Kruispunt Beugen
23 juli 1939
W. J. Th. van Elen (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Nijmegen naar halte Kruispunt Beugen(1, e25-7-1939)
halte Kruispunt Beugen
1 november 1939
A. Dekkers (seinhuiswachter) verlaat halte Kruispunt Beugen (op wachtgeld gesteld na 36 dienstjaren)(1, e6-10-1939)
halte Kruispunt Beugen
1 mei 1940
A. van Gent (stationschef) wordt overgeplaatst van Boxmeer naar station Gennep (wegens herclassificatie; later ingetrokken en overgeplaatst naar Hoogezand-Sappemeer(13, e13-4-1940))(13, e30-3-1940)
station Gennep
28 juli 1940
Gal werkt als stationschef op halte Kruispunt Beugen (getuige in treinbotsingszaak)(11, e7-9-1940)
halte Kruispunt Beugen
28 juli 1940
Aben werkt als arbeider op halte Kruispunt Beugen (moest met een lantaarn een signaal geven; dat werd gemist met een treinbotsing tot gevolg)(11, e7-9-1940)
halte Kruispunt Beugen
6 oktober 1940
J. Balder (spoorwegwachter) wordt overgeplaatst van station Oeffelt naar station Dordrecht(28, e21-9-1940)
station Oeffelt
1 juni 1941
G. J. F. Koolman (ambtenaar) wordt overgeplaatst van Almelo naar station Veghel als stationschef(31, e22-4-1941)
station Veghel
1942
L. J. de Vries verandert van functie op station Gennep: van ? naar stationschef (loopbaan: .. Almelo - Gennep - Harlingen .. Leeuwarden (hoofdstationschef 1e klasse))(32, e21-5-1960)
station Gennep
11 januari 1942
P. van Hooff (lijnassistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Schiedam(28, e10-1-1942)
halte Kruispunt Beugen
26 juli 1942
A. J. van Vonderen begint als wachter op station Oeffelt(28, e1-8-1942)
station Oeffelt
1 januari 1943
J. Book (stationschef) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Amstelveen(33, e19-11-1942)
halte Kruispunt Beugen
mei 1943
C. J. v. d. Dussen (ambtenaar) wordt overgeplaatst van Hilversum naar halte Kruispunt Beugen als stationschef(27, e10-5-1943)
halte Kruispunt Beugen
13 augustus 1945
Peter Verführt werkt als rangeerder op station Goch (biedt hulp bij ongeval Goch)(34)
station Goch
april 1946
J. L. de Vries (stationschef) wordt overgeplaatst van station Gennep naar Harlingen(35, e25-4-1946)
station Gennep
9 augustus 1946
Johannes Kleijngeld werkt als arbeider op station Uden (zoontje overleden; in 1941 was hij fabrieksarbeider)(2)
station Uden

Bronvermelding

1De Echo, edities 11-2-1911, 7-2-1920, 19-2-1921, 1-8-1925, 20-1-1926, 21-4-1928, 17-7-1929, 14-8-1929, 7-12-1929, 18-1-1930, 8-10-1930, 4-2-1931, 1-4-1931, 11-3-1933, 25-3-1933, 24-6-1933, 18-11-1933, 28-7-1934, 24-4-1937, 10-7-1937, 22-9-1937, 17-5-1938, 20-5-1938, 29-7-1938, 25-7-1939, 6-10-1939
2Mw. Bouman
3De Gooi- en Eemlander, edities 19-4-1873, 9-10-1915, 7-12-1943
4Nieuw Israelitisch weekblad, edities 14-5-1875, 26-1-1877
5Nieuw Israelietisch weekblad, editie 8-12-1876
6De Standaard, editie 13-1-1877
7Tilburgsche Courant, edities 20-1-1881, 11-2-1886, 4-11-1886, 9-11-1893, 22-11-1896, 30-7-1903, 25-6-1905, 14-2-1918
8Het nieuws van den dag, edities 1-6-1886, 6-5-1892, 31-8-1894, 2-9-1898, 3-5-1909, 31-8-1909
9Rotterdamsch Nieuwsblad, edities 31-3-1887, 4-10-1901
10Nieuwsblad van het Noorden, edities 6-2-1904, 3-10-1919, 20-1-1927
11Nieuwe Tilburgsche Courant, edities 23-1-1898, 26-3-1904, 8-4-1904, 9-3-1914, 15-11-1917, 15-6-1918, 28-1-1924, 8-1-1938, 7-9-1940
12Soerabaijasch handelsblad, editie 3-10-1900
13Noordbrabantsch dagblad het huisgezin, edities 30-3-1940, 13-4-1940, 27-06-1941
14De Telegraaf, edities 30-8-1903, 30-8-1909, 6-7-1915, 27-12-1932, 31-5-1935
15Het Volk, editie 3-10-1903
16Graafsche Courant, edities 7-11-1903, 25-11-1908, 25-5-1910, 16-11-1912, 4-11-1925
17Nieuwe Venlosche courant, edities 19-01-1909, 20-03-1909, 03-08-1909, 22-10-1910, 19-01-1911, 23-09-1911, 28-09-1911, 16-01-1912, 19-08-1916, 10-03-1917
18De Volksstem, editie 5-5-1909
19Het Centrum, edities 4-9-1909, 1-9-1911, 28-5-1927, 10-5-1929
20De Graafschap-bode, editie 30-10-1909
21De Volksvriend, editie 13-11-1913
22Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad, editie 05-03-1964
23De Tijd, edities 15-10-1915, 14-2-1928, 3-5-1935
24Udensche Courant, editie 26-6-1915
25Dagblad van het Noorden, editie 14-02-1961
26Limburgsch Dagblad, edities 3-10-1922, 7-12-1936, 19-11-1937, 25-4-1966
27Limburger Koerier, edities 24-8-1932, 23-8-1934, 1-4-1940, 13-8-1942, 10-5-1943
28Boxmeers Weekblad, edities 3-12-1921, 25-3-1922, 5-5-1923, 2-6-1923, 16-11-1924, 17-1-1925, 1-8-1925, 17-10-1925, 28-8-1926, 4-12-1926, 21-5-1927, 28-5-1927, 4-8-1928, 9-3-1929, 23-11-1929, 8-11-1930, 22-11-1930, 16-9-1933, 4-5-1935, 8-5-1937, 10-7-1937, 21-9-1940, 10-1-1942, 1-8-1942
29Het Vaderland, edities 12-4-1924, 4-2-1927, 12-5-1927, 25-10-1928, 12-6-1930
30De Sumatra Post, editie 24-7-1937
31Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, editie 22-4-1941
32Friese Koerier, editie 21-5-1960
33Nieuwe Venlosche Courant, editie 19-11-1942
34www.rp-online.de, -
35Leeuwarder Koerier, editie 25-4-1946
36De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, de Vlissinger Postroute, Vincent Freriks - Hans Schlieper, pagina's 47, 51, 56, 65, 70
37Middelburgsche courant, editie 26-1-1869